Agrodat logo 55 let tradice Agrodat Group logo

Prostějov

Poslat dotaz na prodejnu

AGRODAT Group s.r.o.

Ing. František Dvořák
jednatel

Adresa

Sportovní 3
796 01 Prostějov

+420 582 366 134
+420 582 366 133
agrodat.pv@agrodat.cz

Nabízené služby v pobočce Prostějov

Hardware, Software a Implementace

Realizace dodávek hardware:
 • Stolní počítače, servery a pracovní stanice
 • Notebooky, Netbooky, Ultrabooky, Tablety
 • Monitory, Dataprojektory, Televizory
 • Tiskárny, plottery, skenery a multifunkční zařízení
 • Klávesnice, myši, datové nosiče, kabely, redukce
 • Aktivní síťové prvky, záložní zdroje nepřetržitého napájení
 • Spotřební elektronika, fotoaparáty, kamery, telefony
 • Spotřební materiál do tiskáren
 • Veškeré doplňky k PC
 • Záruční i pozáruční servis

Software:
 • Operační systémy, kancelářský software Microsoft
 • Grafický software Autodesk, Adobe, Corel
 • Vývojářský software
 • Ekonomický a statistický software
 • Antivirový, antispamový a bezpečnostní software
 • Software pro výuku, vzdělání, zábavu
 • Další doplňkový software a utility

Rovněž tak pohodlně nakoupíte jak na našem e-shopu, tak i v kamenné prodejně v Benešově nebo Příbrami.

KONTAKTY

Ing. Josef Směšný
+420 582 366 134

Servis a opravy

Zajišťujeme smluvní špičkovou péči na veškerou námi dodávanou techniku s garantovanými termíny zásahu v pracovní i mimopracovní dobu. Dále provádíme testování, renovaci, přestavbu a rozšiřování počítačů, zálohování dat, vypalování CD, renovaci barvících pásek, tonerů a inkoustových náplní do tiskáren. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis u nás zakoupené techniky, ale provádíme opravy a pozáruční servis i techniky u nás nezakoupené a řadu dalších služeb souvisejících s provozem výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky.

KONTAKTY

Ing. Josef Směšný
+420 582 366 134

Spotřební materiál

Počítačový, xerografický i speciální (inkjet, plotry, faxy) papír, CD, DVD, Blue-ray a další media, tonery, kazety, inkoustové náplně, pásky do tiskáren, psacích strojů a pokladen.

V prodejně dále nabízíme základní kancelářské potřeby a papírnictví - např.:
 • veškeré obálky
 • pořadače pákové a závěsné
 • průsvitné desky
 • spisové desky
 • zakládací desky a krabice
 • rychlovazače
 • tužky
 • popisovače
 • zvýrazňovače
 • sešívačky
 • sponky
 • lepidla, lepenky, lepítka
 • samolepky
 • kalkulačky
 • baterie, apod.

Novou aktivitou je prodej LED žárovek Imax s možností předvedení, zapůjčení a se zárukou 3 let.

KONTAKTY

Ing. Josef Směšný
+420 582 366 134

Likvidace datových nosičů

Předpisová ekologická likvidace datových nosičů podle normy DIN 327 57 závazné v rámci EU.
Moderním způsobem a technologií proměníme Váš odpad na surovinu a doložíme certifikátem o likvidaci způsobem zabraňujícím zpětnému získání dat.
Likvidujeme: diskety a CD, platební a kreditní karty, dokumenty, ostatní datové nosiče a filmové pásy, rentgenové snímky a mikrofiše

KONTAKTY

Jiří Kašpárek
+420 582 366 134

Účetní systémy SOPO 2

Vedení kompletní účetní agendy podle platných zákonů a předpisů s automatizovaným vedením deníku, hlavní knihy a obratové předvahy, knihy faktur, knihy pohledávek a závazků, výsledovky a rozvahy, sledování údajů spojených s daní z přidané hodnoty včetně daňového hlášení, odeslání převodních příkazů souborem na disketě nebo modemem;
 • vedení pokladní knihy i v cizí měně
 • kompletní mzdovou evidenci včetně výplatnic a mzdových listů, výpočtu srážek na zdravotní a sociální zabezpečení, sledování ostatních srážek, výpočet hrubých i čistých mezd, vytvoření převod. příkazů
 • evidenci zásob s vytvářením potřebných dokladů, obratu skladů
 • vystavování a automatizovaný vzájemný zápočet faktur, vystavování dodacích listů
 • vedení zakázkových listů
 • evidenci chovu zvířat včetně výpočtu krmných dnů
 • evidenci dlouhodobého majetku
 • evidenci drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Jak je patrné z přehledu, jsou všechny použité agendy vzájemně propojeny a kterýkoliv zápis účetního charakteru se přenáší do deníku hlavní knihy a tím i do celkového účetního výkaznictví. Uživatel má tak neustálý aktuální přehled (aktuálnost je odvislá na časovém rytmu vkládání dat) o finančním stavu podniku. Z deníku hlavní knihy lze kdykoli zobrazit (případně vypsat) kterýkoliv vložený účetní doklad zpětně.

KONTAKTY

Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Zpracování účetnictví pro bytová družstva a SVBJ

Provádíme vedení podvojného účetnictví pro

BYTOVÁ DRUŽSTVA, VLASTNÍKY BYTŮ a SPOLEČENSTVÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

V rámci měsíčního zpracování ekonomické a účetní agendy provádíme evidenci přeplatků a nedoplatků, soupis záloh, předpisy nájemného, výpočet penále, platby přes SIPO, zaúčtování faktur (přijatých a vystavených), pokladních dokladů a bankovních výpisů. Měsíční výstupy formou sestav : účetní deníky, hlavní kniha, kniha faktur, saldokonto – pohledávky, pokladna, výsledovky, rozvahy, zaúčtování plateb na účet a další dle potřeb zákazníka. Zpracováváme i evidenci investičního majetku a mzdové evidence v případě, že si společenství vyplácí odměny za vedení správy domu. V rámci ročního zpracování provádíme vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracováváme kompletní přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně potřebných příloh.

Termíny předávání podkladů pro zpracování si určuje zákazník.

Nabízíme zajištění podnik. subjektů, které provádějí kompletní stavební údržbu včetně pravidelného servisu a revizí instalovaných zařízení ( servis výtahů, plynoservis, revize tlakových a plynových zařízení, vodoměry, požární servis, elektrorevize, … ).

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Zpracování účetnictví, vedení daňové evidence a mzdové agendy

Provádíme zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Vedeme daňovou evidenci (dříve známé jako jednoduché účetnictví) pro živnostníky a malé firmy. Zpracováváme rovněž mzdovou agendu pro malé a střední firmy.

Nedílnou součástí naší práce jsou i přiznání k daním (DPH, daně z příjmů, silniční daně a dalších). Poskytujeme metodické účetní konzultace, běžně provádíme i kvalifikované rekonstrukce účetnictví.

Poskytujeme služby daňového poradce s možností odkladu podání daň. přiznání do 30.6.

Tyto činnosti provádíme dodavatelským způsobem na vlastním programovém vybavení a výpočetní technice. Klient nemá žádné další náklady spojené s vlastní ekonom. agendou.

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Programovací práce

Vývoj a tvorba vlastního software v relačních databázich a prostředí DOS a WINDOWS
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (SOPO 2)

Tvorba síťových aplikací v prostředí jazyka 4GL PROGRESS a os UNIX
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (MAGDIS)

Informační systémy pro bytová družstva a občanská sdružení vlastníků
 • evidence členské základny
 • vedení podvojného účetnictví
 • rozpisy plateb, sledování uskutečněných plateb
 • vedení záznamů o dlužnících a výpočet penále
 • vyúčtování nákladů od dodavatelů na jednotlivé byty dle zaplacených záloh s ohledem na střediska, typy bytů, velikosti bytů, počet členů, plochy, otopné plochy.... lze i kombinace hledisek
 • údržba dat do "SIPO" (podle rozpisů plateb se vygeneruje aktuální soubor do "SIPO")

Programy pro zpracování dokladů od lékařů nebo zdrav. zařízení
 • pořízení dat pro vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven
 • rozsáhlá kontrola dat i podle všech číselníků VZP
 • validace rodných čísel, kontrola přiřazené pojišťovny, případný přesun do správné pojišťovny
 • sledování výkonů podle různých hledisek pro jednotlivé pojišťovny
 • měsíční a čtvrtletní sumární sestavy se všech dat pro všechny pojišťovny

Ostatní programátorská činnost
 • program Pohledávky pro přehlednou evidenci věřitelů a jejich dlužníků
 • program Evidence vozidel taxislužby slouží pro denní sledování vozidel taxislužby
 • vyvineme specifické programové vybavení na zakázku
 • upravíme stávající programové vybavení dle požadavků uživatele
 • konzultační, školící a poradenská činnost v oblasti programování

KONTAKTY

Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Agroregistr

Databáze AGROREGISTR obsahuje data udržovaná společností AGRODAT Group s.r.o. o všech podnikatelských subjektech podnikajících v ČR v agrárním sektoru a souvisejících odvětvích.
Upozornění : název domény agroregistr.cz byl zneužit pro provozování e-shopu s obuví, nám neznámým subjektem. Od provozovatele e-shopu s obuví a majitele domény agroregistr se distancujeme.

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Pesticid

Značné množství provozních pracovníků v zemědělství zastává názor, že situace v zaplevelení pozemků je již velmi kritická a je zapotřebí ji řešit! Soustavné sledování výskytu plevelů a následné vhodné ošetření je základem pro úspěšné a efektivní řízení ochrany zemědělských plodin.

Špičkoví odborníci tvrdí, že část ochranných prostředků se používá nesprávně na jiné plodiny, plevele, kombinace, doby aplikace, počasí a dávky než je původně určeno. Důsledkem je pak zvyšující se zaplevelení, stoupající zásoba semen plevelů v půdě, plýtvání finančními prostředky a neúnosné ekologické zatížení krajiny.

Určitá část aplikátorů totiž po prvním neúspěchu značně zvýší dávky na hektar, aniž by hledala chybu ve způsobu nasazení nebo volbě vhodnějších ochranných prostředků. Projekt PESTICID pomáhá tyto problémy řešit.

Akciová společnost AGRODAT CZ využila zkušeností se zpracováním podobné problematiky v celostátním rozsahu v osmdesátých letech. Ke spolupráci vyzvala špičkové odborníky v této oblasti. Garantem za nabídkové a aplikační postupy, dávky a výběr přípravků je ing. Josef Bartoška, CSc. Projekt také přísně respektuje informace z každoročně vydávané publikace "Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin", která závazně vymezuje množství a podmínky použití pesticidů v České republice v příslušném roce. Všechny informace použité v projektu jsou průběžně aktualizovány.

Program PESTICID umožňuje uživateli vybrat si interaktivní metodou z nabídnutého spektra ochranných prostředků právě ten, který vyhovuje jeho představám z různých pohledů - cena, dostupnost, mechanizace, předchozí zkušenosti, atd. Program poskytuje kompletní informace o kterémkoliv z pesticidů z nabídky. Kromě automatického nebo postupného výběru ochran- ných prostředků, výpočtu dávek, mísení i ceny, lze doplnit program i o vlastní poznámky. Dále program umožňuje práci s databází pozemků, kde je evidováno zaplevelení i výsledky výběru ochranných prostředků včetně cenové kalkulace. Součástí programu jsou nabídkové a aplikační postupy, dávky a struktura ochranných prostředků. Jsou zde též v jedné z možností použity tabulky kritických hodnot zaplevelení (nutnost zásahu) pro jednotlivé plodiny a plevele. Program je též rozšířen o kombinace pesticidů s hnojivem DAM 390.

Součástí programu je i kompletní metodická příručka pro ochranu rostlin včetně návodů k použití pesticidů a zkušeností odborníků s aplikací. Tato příručka je vytvářena tak, že umožní nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti formou poznámek, komentářů a doporučení odbor-níků z praxe využívat celou škálu pesticidů, pokud možno v co nejoptimálnějším režimu ochrany rostlin. Program PESTICID umožňuje i evidenci honů rozšířenou o podnik, středisko a BPEJ, jejich využití v jednotlivých letech a jejich poškození škodlivými činiteli. Pro dvanáct nejsledovanějších plevelů pak umožňuje v jedné z variant v přímé vazbě na konkrétní hon navrhnout vhodné řešení, které zohledňuje celou škálu výskytu plevelů a navrhuje pesticidy s nejširším spektrem záběru pro dané podmínky. Jsou zde zařazeny doporučené aplikace i pro fungicidy, insekticidy a akaricidy. Program je rozšířen o další plodiny a rostliny včetně sadů, vinic, chmele a zeleniny. Na aktualizaci spolupracovali též zástupci firem zabývajících se výrobou, dovozem a prodejem pesticidů.

Program umožňuje tisk uživatelské příručky a řeší problematiku fytotoxicity. Obsahuje oficiální seznam distributorů, doporučené ceny pro obchodníky s orientační cenou na hektar ošetření a stručným popisem určeného pesticidu. Umožňuje několik způsobů vzniku konkrétního ošetření pozemku včetně vlastního návrhu uživatele a původ vzniku je u každého ošetření trvale indikován. Při změně ceny ochranných prostředků jsou automaticky zpětně přepočítány i ceny již stávajících konkrétních ošetření. Programová databáze je vybavena orientačními cenami oficiálních distributorů, ale umožňuje vložit i konkrétní cenu, za jakou uživatel ochranný prostředek skutečně pořídil, tato cena je pak zahrnuta do vlastní cenové kalkulace.

Kdo a jak program PESTICID využije?
 • zemědělci, kteří mají potřebu ošetřovat své hony a chtějí se seznámit s možnostmi různých způsobů ošetření těchto pozemků
 • distributoři pesticidů, kteří potřebují znát co nejvíce o možnostech aplikací jimi distribuovaných pesticidů proto, aby mohli svým zákazníkům nabízet své zboží opravdu kvalifikovaně
 • poradenské firmy pro ošetřování plodin, kde lze velmi rychle nalézt možnosti ošetření konkrétní plodiny proti konkrétnímu škodlivému činiteli, resp. celé skupině škodlivých činitelů, v různých obdobích aplikace
 • školy jako pomůcku při výuce odborných předmětů


Program má ještě další možnosti přístupu k dané problematice, které jsou lehce pochopitelné při vlastním spuštění tohoto programu. Záleží jen na uživateli, který přístup je mu nejbližší.

KONTAKTY

Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Pořízení a zpracování dat

Oblast zpracování evidence pacientů a jejich dokladů pro zdravotní pojišťovny:
Zpracování evidence všech typů dokladů pro VZP a ostatní zdravotní pojišťovny dle stanovených termínů pro všechny odbornosti lékařů. Zajišťujeme automatickou kontrolu rodných čísel aktualizovaného stavu pojišťoven v centrální databázi. Faktury a dávky doručíme osobně do všech požadovaných zdravotních pojišťoven. Cena za doklad podle počtu vyplněných řádků: 2,60 - 3,00 Kč
Detailnější informace o poskytovaných službách sdělí pracovníci závodu Prostějov pí. Benediková tel. 582 366 134 linka 15 a 17.

Oblast sběru a pořizování dat:
Pořizujeme data, tvoříme databáze a programy pro zpracování databází dle potřeb uživatele. Tzn., že převádíme analogová data do digitální formy. Rovněž zabezpečujeme sběr a pořízení vybraných hospodářských a výrobních ukazatelů pro statistická šetření sledovaných oborů. Zajišťujeme např. sběr a pořízení dat pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, evidence obyvatel pro městské úřady, evidence pozemků, přepisy pozemkových knih, přepisy adres, historických meteorologických údajů, atd.... ).
Cena dohodou dle rozsahu prováděných prací.

Oblast služeb pro likvidátory a správce konkurzní podstaty:
Provádíme fyzické a dokladové inventury v likvidovaných společnostech a společnostech v konkursním řízení.
Cena dohodou dle rozsahu prováděných inventarizací.

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520
Navštivte náš E-shop Agrodat CZ na Facebooku