SOPO 2

PODVOJNÉ  ÚČETNICTVÍ

     Aktuality:

Upozornění.

Pro technickou závadu nefunguje tel. číslo 582 366 130. V případě potřeby volejte 582 366 134, linka 28 nebo mobil 603 493 971.

Základní verze 31.0 pro rok 2018

Základní verze 31.0 byla rozeslána všem uživatelům, kteří zaplatili fakturu /udržovací poplatek/ v lednu 2018.

Doplněk 31.e /25.05.2018/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Přidány nové sestavy a formulář Přílohy žádosti o dávku, kde od 1.6.2018 přibude nová dávka - dlouhodobé ošetřovné. Dále je do hlavního adresáře sopo2 umístěna nová úloha xmldbf pomocí níž lze vytvořit soubory ve formátu xml nebo dbf, které budou obsahovat údaje z mezd. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen31e.doc .

Doplněk 31.d /29.03.2018/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Jsou opraveny problémy při tisku mzdových sestav z archívu; archivaci při měsíční uzávěrce pokud se nenajdou soubory .xml, .dat a .xfd; při vytváření sestavy salda v roční uzávěrce při účtování v minulém účetním období. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen31d.doc .

Doplněk 31.c /06.03.2018/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Ve vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti (nabídka mezd 1-6-4-3-2-5) se nevytvořil soubor xml pro elektronické podání. Opraveno. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen31c.doc .

Doplněk 31.b /20.02.2018/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je zde opraven program, který zpracovává sestavy mezd - písmeno Ü ukončilo zpracování. Dále je doplněn převod pokladní knihy, pokud je do ní zapisováno v letošním roce (účetním) na předchozí verzi. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen31b.doc .

Doplněk 31.a /8.02.2018/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Jsou zde opraveny chyby ve mzdách způsobené předčasným mazáním pomocných souborů; opraveno ukládání datumu do pokladní knihy; upraveny a doplněny účetní výkazy i pro rok 2018. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen31a.doc .
Poznámka: Pokud se na úvodní obrazovce SOPO vedle verze nezobrazí datum , nemá to žádný vliv na funkci úloh. Verze i datum na tomto místě jsou jen informativní údaje.

Windows 7 a aplikace FANDu

Pod 32-bit verze Windows 7 chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP.
Na řešení problémů s Windows 7 a 8 doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-7  a www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-8 

Windows Vista a aplikace FANDu

Operační systém Windows Vista od firmy Microsoft se prodává v několika verzích - Home, Business, Ultimate a Enterprise, v 32-bitové verzi nebo 64-bitové verzi.
Pod 64-bit verzí Vista DOS aplikace nechodí. Údajně je lze rozchodit s pomocí nějakých DOS emulátorů, ale i tak jsou aplikace DOSu velmi pomalé. Totéž platí i pro 64-bit verzi XP.
Pod 32-bit verze Visty pak chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP. To znamená, že vzhledem k pestrosti různých variant Visty, ovladačů apod. lze očekávat množství různých problémů, ale v zásadě by aplikace FANDu měly chodit.
Na řešení problémů s Vistou doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-vista 

Předávání dat ve formátu "pdf"

Dne 1.1.2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). Týká se účetních jednotek, které předávají účetní závěrku do Sbírky listin obchodního rejstříku. Z této vyhlášky vyplývá povinnost pro ty účetní jednotky, které účetní závěrku předávají do Sbírky listin obchodního rejstříku, odevzdávat tyto listiny pouze v elektronické podobě a to ve formátu "pdf". Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím nosiče CD-R.

PdfCreator

Některá řešení předpokládají nainstalovaný program "PdfCreator". Tento program je zdarma ke stažení na internetu. Po instalaci programu získáme "speciální tiskárnu" "PdfCreator". Místo tisku na tuto tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf".

Jak získat soubory ve formátu "pdf":

1. Načíst příslušné dokumenty pomocí scanneru
a) scanner dokáže vytvořit soubor ve formátu "pdf"
b) scanner vytvoří soubor v formátu (bmp, gif,..), který se převede do formátu "pdf" například pomocí programu "PdfCreator".

2. Nainstalovat "speciální tiskárnu" pomocí programu "PdfCreator". Pokud budu mít tuto tiskárnu "vybranou" jako výchozí a vyberu tisk přes "AGROTISK", potom místo tisku na tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf". Pro lepší umístění dat na tiskové stránce opravte soubor "AGROTISK.INI" např.: 95,0.84,0.84.

3. Tiskový soubor "txt" převést na soubor do formátu "rtf" například pomocí programu "txtnartf". Soubor ve formátu "rtf" umí číst programy "PdfCreator", "OpenOffice" , "Microsoft Office", … Programy "OpenOffice" nebo "Microsoft Office 2007 (pouze nové verze 2007!)" umí přímo vytvořit soubory ve formátu "pdf" a nemusí být použita speciální tiskárna "PdfCreator".

Doplnění vlastnoručních podpisů a razítka.

Protože tiskový výstup neumožňuje přidat "vlastnoruční podpisy" ani "razítko" je možné před vlastním převodem do "pdf" tvaru připojit k vytvořenému textovému dokumentu "naskenované" podpisy a razítko například programem "OpenOffice" nebo "Microsoft Office". (funkce "Vložit", "Obrázek", "Ze souboru").


Informace a objednávky: 

Ing. Anna Dvořáková  dvorakova.pv@agrodat.cz   
 AGRODAT Group, s.r.o.    P.O. BOX 3    Sportovní 3    796 03 Prostějov 3    tel. 582 366 134 linka 28      mobil: 603 493 971

  

    29.03.2018

home page     najdete nás        co nabízíme       o firmě