SOPO 2

PODVOJNÉ  ÚČETNICTVÍ

     Aktuality:

Upozornění.

Pro uživatele , kteří používají operační systém Win7, Win10:
V případě, že vám tisk ze sopo neproběhne a objeví se pouze chybová zpráva "Unexpected error; quitting.", odstraňte prosím aktualizaci operačního systému KB4519976 nebo použijte jiný tiskový program než Agrotisk - např. Tiskový manažer od fy Alis. K dostání na adrese alis@alis.cz.
5.11.2019 - V operačním systému Win10 (32 bit.) způsobuje tentýž problém aktualizace KB4517389.

Telefon, e-mail: :
Pro dotazy a informace k SOPO2 užívejte prosím nadále jen e-mail adecko@atlas.cz.

Základní verze 32.0 pro rok 2019

Základní verze 32.0 byla rozeslána všem uživatelům, kteří zaplatili fakturu /udržovací poplatek/ v lednu 2019.

Doplněk 32.j1 /09.07.2020/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje úpravu úlohy z doplňku "J" . Předchozí verze mohla v některých případech způsobovat chybu "Soubor kn0701.000 blokován ..."

Doplněk 32.j /30.06.2020/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje změny při vytváření sestavy Přehled o výši pojistného - možnost snížení základu pro měsíce 06 až 08 roku 2020. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32j.doc .

Doplněk 32.i /6.02.2020/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje změnu struktury xml souboru souhrnného hlášení - novou větu související s režimem skladu při odeslání nebo přepravě zboží. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32i.doc .

Doplněk 32.h1 /15.01.2020/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Nahrazuje doplněk ""H"", ale pro mzdy je přidáno nastavení parametru normativní náklady na bydlení a parametrů pro výpočet přepočteného počtu pracovníků. Upozornění! Pokud jsou k dispozici doplňky, instalujte je prosím před přechodem na další měsíc. Při provádění této nabídky jsou nastavovány případně nové parametry pro další měsíc. Po přechodu na nový měsíc je možné nastavit parametry pro daný měsíc jen ručně. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32h1.doc .

Číselník DPH (kc019) pro rok 2020 /13.12.2019/

Číselník DPH kc019 pro rok 2020 si můžete stáhnout na adrese zde.

Doplněk 32.g /31.10.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Do mezd do pořizování neschopenek je přidáno označení eNeschopenky, jsou upraveny sestavy tak, aby se pokud je označení eNeschopenky nenulové, zobrazilo na sestavě toto označení. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32g.doc .

Doplněk 32.f /8.08.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Ve všech úlohách, kde se vyskytuje výpočet DPH a základu DPH z ceny včetně daně je upřesněn vzorec pro výpočet DPH. Ve mzdách je opraveno generování částky NM za první 3 dny!! Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32f.doc .

Doplněk 32.e1 /2.07.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je zde připraveno nastavení několika dalších parametrů pro zrušení karenční doby. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32e1.doc .

Doplněk 32.e /20.06.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je zde opraven tisk sestav z archívu mezd a na dvojnásobek zvýšena částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkou bez omezení. Uplatní se poprvé ve mzdách za červen 2019, výplatní termín červenec 2019. !!!!! Pozor! Není kontrolováno na období mezd, je třeba nainstalovat až po definitivním uzavření mezd za květen!!!!!!! Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32e.doc .

Doplněk 32.d /16.04.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Jsou zde uvedeny opravy ve struktuře xml výkazů příspěvkových organizací, oprava opakovaného spouštění převodní úlohy, vzor č.21 přiznání k DPH (lehce změněné popisy některých řádků) Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32d.doc .

Doplněk 32.c /02.04.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Jsou zde uvedeny změny týkající se změn v daních a zrušení karenční doby. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32c.doc .

Doplněk 32.b /25.02.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Do distribuce se omylem dostal program pro kódování sestav mezd z ledna minulého roku, vrácena opravená verze. Při vytváření výkazů z nabídky Účtování v minulém účetním období se v některých případech nepřebrala do minulého období data za správný rok. Opraveno. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32b.doc .

Program pro kódování mzdových sestav

si můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Do distribuce se dostala stará verze s chybou.

Doplněk 32.a2 /14.02.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je zde opravena chyba ve mzdách způsobená předčasným mazáním pomocného souboru. Aktualizován seznam možných typů souborů případně připojených k výkazu Schvalování uzávěrky (pro příspěvkové organizace) Obecně obsahuje to, co doplněk "A" z 13.02.19 a navíc je zde opravena nabídka 2-Tisk faktur. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32a2.doc .

Doplněk 32.a1 /13.02.2019/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje aktualizované formuláře pro zdravotní pojišťovny - jedná se o drobné úpravy textu, naplňování daty zůstává stejné. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen32a1.doc .

Windows 7 a aplikace FANDu

Pod 32-bit verze Windows 7 chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP.
Na řešení problémů s Windows 7 a 8 doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-7  a www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-8 

Windows Vista a aplikace FANDu

Operační systém Windows Vista od firmy Microsoft se prodává v několika verzích - Home, Business, Ultimate a Enterprise, v 32-bitové verzi nebo 64-bitové verzi.
Pod 64-bit verzí Vista DOS aplikace nechodí. Údajně je lze rozchodit s pomocí nějakých DOS emulátorů, ale i tak jsou aplikace DOSu velmi pomalé. Totéž platí i pro 64-bit verzi XP.
Pod 32-bit verze Visty pak chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP. To znamená, že vzhledem k pestrosti různých variant Visty, ovladačů apod. lze očekávat množství různých problémů, ale v zásadě by aplikace FANDu měly chodit.
Na řešení problémů s Vistou doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-vista 

Předávání dat ve formátu "pdf"

Dne 1.1.2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). Týká se účetních jednotek, které předávají účetní závěrku do Sbírky listin obchodního rejstříku. Z této vyhlášky vyplývá povinnost pro ty účetní jednotky, které účetní závěrku předávají do Sbírky listin obchodního rejstříku, odevzdávat tyto listiny pouze v elektronické podobě a to ve formátu "pdf". Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím nosiče CD-R.

PdfCreator

Některá řešení předpokládají nainstalovaný program "PdfCreator". Tento program je zdarma ke stažení na internetu. Po instalaci programu získáme "speciální tiskárnu" "PdfCreator". Místo tisku na tuto tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf".

Jak získat soubory ve formátu "pdf":

1. Načíst příslušné dokumenty pomocí scanneru
a) scanner dokáže vytvořit soubor ve formátu "pdf"
b) scanner vytvoří soubor v formátu (bmp, gif,..), který se převede do formátu "pdf" například pomocí programu "PdfCreator".

2. Nainstalovat "speciální tiskárnu" pomocí programu "PdfCreator". Pokud budu mít tuto tiskárnu "vybranou" jako výchozí a vyberu tisk přes "AGROTISK", potom místo tisku na tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf". Pro lepší umístění dat na tiskové stránce opravte soubor "AGROTISK.INI" např.: 95,0.84,0.84.

3. Tiskový soubor "txt" převést na soubor do formátu "rtf" například pomocí programu "txtnartf". Soubor ve formátu "rtf" umí číst programy "PdfCreator", "OpenOffice" , "Microsoft Office", … Programy "OpenOffice" nebo "Microsoft Office 2007 (pouze nové verze 2007!)" umí přímo vytvořit soubory ve formátu "pdf" a nemusí být použita speciální tiskárna "PdfCreator".

Doplnění vlastnoručních podpisů a razítka.

Protože tiskový výstup neumožňuje přidat "vlastnoruční podpisy" ani "razítko" je možné před vlastním převodem do "pdf" tvaru připojit k vytvořenému textovému dokumentu "naskenované" podpisy a razítko například programem "OpenOffice" nebo "Microsoft Office". (funkce "Vložit", "Obrázek", "Ze souboru").


Informace a objednávky: 

Ing. Anna Dvořáková  dvorakova.pv@agrodat.cz   
 AGRODAT Group, s.r.o.    P.O. BOX 3    Sportovní 3    796 03 Prostějov 3    tel. 582 366 134 linka 28      mobil: 603 493 971

  

    13.12.2019

home page     najdete nás        co nabízíme       o firmě