SOPO 2

PODVOJNÉ  ÚČETNICTVÍ

     Aktuality:

Upozornění.

Pro technickou závadu nefunguje tel. číslo 582 366 130. V případě potřeby volejte 582 366 134, linka 28 nebo mobil 603 493 971.

Základní verze 30.0 pro rok 2017

Základní verze 30.0 byla rozeslána všem uživatelům, kteří zaplatili fakturu /udržovací poplatek/ v lednu 2017.

Upozornění -

V parametrech pro výpočet přepočteného počtu pracovníků byl pro rok 2016 ve třicáté verzi sopo2 nastaven nesprávný počet pracovních dnů (253). Nebyl zohledněn nový státní svátek - Velký pátek. Opravte si (pokud výpočet použijete), prosím, na správnou hodnotu 252 pracovních dnů.


Doplněk 30.h /16.11.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Týká se uživatelů zpracovávajících ve mzdách ISP. Obsahuje úpravu tarifních tabulek platnou od listopadu 2017. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30h.doc


Doplněk 30.g /7.09.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Týká se uživatelů zpracovávajících ve mzdách ISP. Obsahuje úpravu zobrazení tarifních tabulek. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30g.doc


Doplněk 30.f /17.07.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje menší úpravu chování při nastavování nových hodnot daňového zvýhodnění na děti. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30f.doc


Doplněk 30.e /22.06.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje číselník tarifních tabulek s opravenými překlepy čtyř částek v tarifech pro následující sběr dat. Dále obsahuje úpravy KH a daňového zvýhodnění na děti dle "daňového balíčku". Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30e.doc


Doplněk 30.d /5.05.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Obsahuje úpravy týkající se výkazu zisku a ztrát v účelovém členění, změnu způsobu opravy účtů DPH v parametrech účetnictví, drobná změna ve mzdách v ELDP. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30d.doc


Doplněk 30.c /28.03.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Pouze pro ty, kteří používají internet banking ČSOB - podle požadavku ČSOB, se změnilo kódování souboru pro načítání příkazů k úhradě na Windows-1250. (směr sopo2 - banka) Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30c.doc


Doplněk 30.b /2.03.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je opraveno zobrazování údajů minulého účetního období ve výkaz zisku a ztrát v PDF tvaru a vrácena možnost výstupu dat pro výkazy v ASŘ. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30b.doc

Doplněk 30.a1 /9.02.2017/

Doplněk můžete stáhnout v nabídce Ke stažení . Je zde upraven postup plnění zůstatků účtů 58x pro minulé období, rozdělena úloha ku0785 (provádí např. tisk potvrzení o zdanitelném příjmu) na více úloh z důvodu šetření pamětí, přidán výkaz rozvahy pro mikro účetní jednotku bez auditu, opraveno kopírování úúčetní osnovy do roční uzávěrky. Podrobnější popis změn je uveden v souboru zmen30a1.doc

Windows 7 a aplikace FANDu

Pod 32-bit verze Windows 7 chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP.
Na řešení problémů s Windows 7 a 8 doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-7  a www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-8 

Windows Vista a aplikace FANDu

Operační systém Windows Vista od firmy Microsoft se prodává v několika verzích - Home, Business, Ultimate a Enterprise, v 32-bitové verzi nebo 64-bitové verzi.
Pod 64-bit verzí Vista DOS aplikace nechodí. Údajně je lze rozchodit s pomocí nějakých DOS emulátorů, ale i tak jsou aplikace DOSu velmi pomalé. Totéž platí i pro 64-bit verzi XP.
Pod 32-bit verze Visty pak chodí aplikace FANDu (DOS aplikace) přibližně jako pod Win XP. To znamená, že vzhledem k pestrosti různých variant Visty, ovladačů apod. lze očekávat množství různých problémů, ale v zásadě by aplikace FANDu měly chodit.
Na řešení problémů s Vistou doporučujeme nahlédnout na stránky firmy ALIS s.r.o: www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-vista 

Předávání dat ve formátu "pdf"

Dne 1.1.2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). Týká se účetních jednotek, které předávají účetní závěrku do Sbírky listin obchodního rejstříku. Z této vyhlášky vyplývá povinnost pro ty účetní jednotky, které účetní závěrku předávají do Sbírky listin obchodního rejstříku, odevzdávat tyto listiny pouze v elektronické podobě a to ve formátu "pdf". Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím nosiče CD-R.

PdfCreator

Některá řešení předpokládají nainstalovaný program "PdfCreator". Tento program je zdarma ke stažení na internetu. Po instalaci programu získáme "speciální tiskárnu" "PdfCreator". Místo tisku na tuto tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf".

Jak získat soubory ve formátu "pdf":

1. Načíst příslušné dokumenty pomocí scanneru
a) scanner dokáže vytvořit soubor ve formátu "pdf"
b) scanner vytvoří soubor v formátu (bmp, gif,..), který se převede do formátu "pdf" například pomocí programu "PdfCreator".

2. Nainstalovat "speciální tiskárnu" pomocí programu "PdfCreator". Pokud budu mít tuto tiskárnu "vybranou" jako výchozí a vyberu tisk přes "AGROTISK", potom místo tisku na tiskárnu se vytvoří soubor ve formátu "pdf". Pro lepší umístění dat na tiskové stránce opravte soubor "AGROTISK.INI" např.: 95,0.84,0.84.

3. Tiskový soubor "txt" převést na soubor do formátu "rtf" například pomocí programu "txtnartf". Soubor ve formátu "rtf" umí číst programy "PdfCreator", "OpenOffice" , "Microsoft Office", … Programy "OpenOffice" nebo "Microsoft Office 2007 (pouze nové verze 2007!)" umí přímo vytvořit soubory ve formátu "pdf" a nemusí být použita speciální tiskárna "PdfCreator".

Doplnění vlastnoručních podpisů a razítka.

Protože tiskový výstup neumožňuje přidat "vlastnoruční podpisy" ani "razítko" je možné před vlastním převodem do "pdf" tvaru připojit k vytvořenému textovému dokumentu "naskenované" podpisy a razítko například programem "OpenOffice" nebo "Microsoft Office". (funkce "Vložit", "Obrázek", "Ze souboru").


Informace a objednávky: 

Ing. Anna Dvořáková  dvorakova.pv@agrodat.cz   
 AGRODAT Group, s.r.o.    P.O. BOX 3    Sportovní 3    796 03 Prostějov 3    tel. 582 366 134 linka 28      mobil: 603 493 971

  

    18.01.2016

home page     najdete nás        co nabízíme       o firmě