SOPO 2

PODVOJNÉ  ÚČETNICTVÍ

  

     Co SOPO 2 umí:

vedení kompletní účetní agendy podle platných zákonů a předpisů s automatizovaným vedením deníku , hlavní knihy a obratové předvahy, knihy faktur, knihy pohledávek a závazků, výsledovky a rozvahy, sledování údajů spojených s daní z přidané hodnoty včetně daňového hlášení, odeslání převodních příkazů souborem na disketě nebo modemem;
- vedení pokladní knihy i v cizí měně;
- kompletní mzdovou evidenci včetně výplatnic a mzdových listů,výpočtu srážek na zdravotní a sociální zabezpečení, sledování ostatních srážek, výpočet hrubých i čistých mezd, vytvoření převod.příkazů;
- evidenci zásob s vytvářením potřebných dokladů, obratu skladů;
- vystavování a automatizovaný vzájemný zápočet faktur,vystavování dodacích listů;
- vedení zakázkových listů;
- evidenci chovu zvířat včetně výpočtu krmných dnů;
- evidenci dlouhodobého majetku;
- evidenci drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP).

Jak je patrné z přehledu, jsou všechny použité agendy vzájemně propojeny a kterýkoliv zápis účetního charakteru se přenáší do deníku hlavní knihy a tím i do celkového účetního výkaznictví. Uživatel má tak neustálý aktuální přehled (aktuálnost je odvislá na časovém rytmu vkládání dat) o finančním stavu podniku.  Z deníku hlavní knihy lze kdykoli zobrazit (případně vypsat) kterýkoliv vložený účetní doklad zpětně.

    

     Co SOPO 2  neumí:
- nahradit pracovníka znalého zásad podvojného účetnictví;
- poskytovat pravdivé informace na základě vložených nepravdivých údajů;
- osobní agendu (personalistiku);
- grafické vyjádření výsledných dat.

  

     TECHNICKÉ VYBAVENÍ POTŘEBNÉ K PROVOZOVÁNÍ PROJEKTU SOPO2
- volná paměť min. 640 kB
- operační systém MS DOS 3.3 a výš nebo WIN95, 98, 2000, XP, Win7
- v souboru CONFIG.SYS - parametr FILES=200
- volný prostor na pevném disku pro základní instalaci programu SOPO2 - 60 MB
- uživatelskou formu databázového systému FAND, která je pro projekt SOPO2 dodávána pod názvem UFANDxx
  (je dodáván zdarma při zakoupení programu SOPO2).
- projekt SOPO2

  

Informace a objednávky: 

Ing. Anna Dvořáková  dvorakova.pv@agrodat.cz   
 AGRODAT CZ, a.s. P.O. BOX 3  Sportovní 3 796 03 Prostějov 3   tel. 582 366 134 linka 28  mobil: 603 493 971

  

    28.01.2014

home page     najdete nás        co nabízíme       o firmě